PTT Consult tarjoaa PUHDISTUS- JA TOIMITILAPALVELUJEN SUUNNITTELU-, KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISPALVELUJA itsenäisenä siivousalaan erikoistuneena suunnittelutoimistona. Toiminta-ajatuksena on tuottaa ulkopuolista, puolueetonta ammattinäkemystä puhtaustason, henkilöstötarpeen ja kustannusrakenteen määrittelemisessä tai ostetun siivouspalvelusopimuksen toteutumisen seurannassa.

PTT Consult SUUNNITTELEE toiminnanluonteen ja puhtaustasovaatimusten pohjalta palvelutasokuvaukset. Palvelutasokuvauksiin voidaan asiakkaan tarpeen mukaan sisällyttää työalueiden suunnittelua, kausiluonteisten töiden suunnittelua ja perehdytystä.

PTT Consult KEHITTÄÄ tämän päivän puhdistuspalvelutointa vastaamaan mm. monipuolisten oheispalvelutehtävien lisääntyneeseen tarpeeseen. Oheispalveluja ovat mm. vaatehuolto-, ympäristönhuolto-, majoituspalvelut sekä aula- ja kokouspalvelut. Kartoittamalla oheispalvelujen tarve sekä löytämällä organisaatiokohtaisesti tarkoituksenmukaisin toteutustapa, voidaan parhaimmillaan tasata ja monipuolistaa työtä sekä helpottaa varahenkilöjärjestelmää. Lisäksi henkilöstölle suunnatulla koulutuksella vastataan ajan ja asiakkaiden muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin.